Edit

Skontaktuj się z nami!

Biuro Centralne

Biuro regionalne

Nasz Zespół

dr Jakub Głowacz

Prawnik zarządzający

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo (2013). W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych – m.in. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz własności intelektualnej.

Cyklicznie prowadzi szkolenia prawne adresowane zarówno do osób fizycznych oraz przedsiębiorców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Do swoich głównych zainteresowań zawodowych zalicza doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych, planowanie sukcesji biznesu, a także opracowywanie modeli compliance (tj. m.in. ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz ochrony sygnalistów) dla wszelkiego typu organizacji.

W swej pracy posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Grzegorz Polak

Prezes Zarządu

Prawnik (Uniersytet Łódzki). Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii. Od kilku dekad jako menadżer podejmuje z sukcesami liczne przedsięwzięcia m.in. w sektorze obsługi prawniczej oraz nieruchomości komercyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań majątkowych i osobowych.

Piastuje stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach. Jest wdrożeniowcem usług prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz nowatorskich i często niszowych produktów odpowiadających aktualnym oczekiwaniom oraz potrzebom uczestników

Sebastian Kowalski

Radca Prawny

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo (2013). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach praktyki doradza osobom fizycznym i przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądem, w postępowaniach przedsądowych oraz nadzorowaniu prawidłowego przebiegu postępowań egzekucyjnych a dzięki wieloletniej praktyce w kancelariach radców prawnych prowadzi obsługę spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

W zakresie jego zainteresowań leżą m.in. prawo autorskie, prawo ochrony konkurencji i konsumentów a także prawo odszkodowawcze – z powodzeniem prowadził liczne sprawy o zadośćuczynienia i odszkodowania wynikające z czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, szkód majątkowych czy naruszeń dóbr osobistych. Z sukcesem doradza Klientom, wybierając najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązania. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Piotr Palacz

Radca Prawny

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim. Autor nowatorskiego opracowania dot. problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy za błędy medyczne przed sądami lekarskimi.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, w tym karno-skarbowego.

Stale uczestniczy w kompleksowej obsłudze prawnej wiodących przedsiębiorstw na rynku krajowym, w ramach której m.in. kreuje innowacyjne rozwiązania prawne celem realnego usprawnienia wdrażanych przedsięwzięć biznesowych. 

Daniel Skuza

Doradca podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskie na kierunku prawo oraz doradca podatkowy z doświadczeniem w firmie z wielkiej czwórki.

Posiada 9 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w ramach którego pracował w Polsce, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Omanie.

W swojej praktyce zajmuje się podatkiem PIT, CIT, VAT oraz podatkiem od instytucji finansowych. Dla swoich klientów prowadził wiele projektów związanych z ulgami w podatkach dochodowych, projektach stawkowych w podatku VAT czy zwrotami podatku u źródła. Wspierał swoich klientów w kontrolach podatkowych oraz reprezentował ich przed sądami administracyjnymi. W swojej pracy posługuje się językiem angielskim.

Michał Podgórski

Adwokat

Wykształcenie prawnicze zdobył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Po uzyskaniu tytułu magistra prawa uzupełnił wykształcenie poprzez studia specjalistyczne LL.M. in International Commercial Law.


Praktykę zawodową rozpoczął jako student m.in. poprzez aktywne działanie w Studenckiej Poradni Prawnej, realizację licznych praktyk, projektów oraz angażowanie się w akcje wolontaryjne.


Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Biurze Obsługi Szkód Powypadkowych, dzięki której poszerzył swoja wiedzę oraz zdobył cenne doświadczenie.


W 2012 roku złożył z pozytywnym wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W trakcie odbywania 3-letniej aplikacji adwokackiej zdobywał bardzo cenne doświadczenie zarówno w sądach, prokuraturze jak i pracy w kancelarii adwokackiej, występując przed sądami powszechnymi, organami administracji oraz organami ścigania w całej Polsce.


Po ukończeniu aplikacji adwokackiej oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Adw. LL.M. Michał Podgórski udziela pomocy prawnej również w języku angielskim (certyfikat TOLES – oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego).


W 2013 roku Michał Podgórski po ukończeniu studiów uzupełniających o specjalizacji International Commercial Law zdobył tytuł LL.M.

Krzysztof Wypych

Doradca restrukturyzacyjny

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektroniczna Automatyka Przemysłowa, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku prawo.

Kilkuletnie doświadczenia jako projektant linii technologicznych Od 1990 roku jako przedsiębiorca. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i jako prawnik korporacyjny wielu spółek, w ramach własnego biura prawnego (od 2004 r), czynny doradca restrukturyzacyjny licencja Ministerstwa Sprawiedliwości nr. 282, bogate doświadczenie w roli syndyka w prowadzeniu upadłości jako nadzorca sądowy w układach i restrukturyzacjach sądowych.

Specjalizuje się również w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego.  Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim w stopniu podstawowym. 

Konstantin Nuzhnenko

Partner ds. Rozwoju Projektów z UA

Ukończył Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny

23 lata doświadczenia w ukraińskich, polskich i międzynarodowych firmach w zakresie HR, zarządzania projektami i rozwoju biznesu

Specjalizuje się w rozwoju biznesu i zarządzaniu procesami zrównoważonej komunikacji z partnerami międzynarodowymi

Zorganizował z sukcesem joint venture na Ukrainie pomiędzy wiodącym duńskim instalatorem przemysłowych elektrowni wiatrowych a wiodącą ukraińską firmą budowlaną.

Jego obszar zainteresowań obejmuje doradztwo dla ukraińskich przedsiębiorców w zakresie zakładania działalności gospodarczej i kultury przedsiębiorczości w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Jako szef firmy zajmującej się instalacją energii słonecznej jest odpowiedzialny za działania przedsiębiorcze w zakresie

Biegła znajomość języka polskiego, angielskiego, ukraińskiego i rosyjskiego

Katarzyna Ludwiczak

Asystentka Zarządu

email: k.ludwiczak@gpkp.pl

tel: 534 888 064 

Teresa Snopczyńska

Kierownik Biura

email: biuro@gpkp.pl

tel: 535 995 607

GŁOWACZ POLAK Kancelaria Prawna świadczy pełen zakres usług prawnych adresowanych zarówno do osób fizycznych, jak i wszelkiego typu organizacji.

Wszyscy członkowie naszego Zespołu każdego dnia w ramach swojej pracy dokładają wszelkich starań, aby móc dostarczać naszym Klientom w pełni adekwatne do sytuacji i maksymalnie efektywne rozwiązania prawne z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów.

Skontaktuj się

Biura

Biuro centralne:
Karolkowa 50 lok. 4
01-203 Warszawa

  Biuro regionalne:
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
26-400 Przysucha