Edit

Skontaktuj się z nami!

Biuro Centralne

Biuro regionalne

Sprawy karne

Zespół naszej Kancelarii oferuje fachową pomoc prawną w obszarze prawa karnego. Obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, tzn. dochodzeniu lub śledztwie, a także w postępowaniu rozpoznawczym, tzn. postępowaniu przed sądem, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym związanym z wykonaniem kary.

 

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną każdej osobie zarówno oskarżonej, jak i pokrzywdzonej przestępstwem dbając o to, aby w trakcie całego postępowania karnego sąd należycie i wnikliwe rozpatrzył wszystkie argumenty i okoliczności prowadzonej sprawy. Reprezentując daną osobę w postępowaniu sądowym zawsze dbamy o ustalenie i przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności wpływających na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego Klienta. Dokładamy wszelkich przewidzianych prawem starań, aby sprawca poniósł zasłużoną karę, zaś szkoda wyrządzona naszemu klientowi została naprawiona w maksymalnej wysokości.

 

Rozumiejąc stres i sytuację, w jakiej może znaleźć się uczestnik postępowania karnego, gwarantujemy naszym Klientom stały kontakt i gotowość pomocy prawnej w każdej sytuacji, między innymi obecność w trakcie czynności policyjnych i procesowych.

 

Sprawy karne i wiążące się z nimi postępowanie nie należą do oczywistych, wskutek czego adwokaci działający z ramienia naszej Kancelarii dzięki wiedzy i doświadczeniu twardo i nieustępliwie dbają o ochronę interesów naszych Klientów. Przyjmują aktywną linię postępowania w przesłuchaniach, zadają pytania, podważają dowody, skarżą decyzje procesowe. Prowadzenie procesu konsultujemy i uzgadniamy z naszymi Klientami dla dobra ich sprawy.

Osoba odpowiedzialna:

GŁOWACZ POLAK Kancelaria Prawna świadczy pełen zakres usług prawnych adresowanych zarówno do osób fizycznych, jak i wszelkiego typu organizacji.

Wszyscy członkowie naszego Zespołu każdego dnia w ramach swojej pracy dokładają wszelkich starań, aby móc dostarczać naszym Klientom w pełni adekwatne do sytuacji i maksymalnie efektywne rozwiązania prawne z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów.

Skontaktuj się

Biura

Biuro centralne:
Karolkowa 50 lok. 4
01-203 Warszawa

  Biuro regionalne:
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
26-400 Przysucha