Edit

Skontaktuj się z nami!

Biuro Centralne

Biuro regionalne

Pomoc prawna osobom fizycznym

Informacje ogólne

Kancelaria świadczy na rzecz osób fizycznych usługi z zakresu pomocy prawnej obejmującej zarówno doradztwo i obsługę prawną, jak również zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach majątkowych i osobistych.

Kategoriom spraw, w które najczęściej angażują się nasi eksperci, zostały poświęcone odrębne zakładki.

Ponadto zakres usług dotyczy w szczególności zastępstwa procesowego, konsultacji, opiniowania, sporządzania pism procesowych, przygotowania aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów.

Praktyka Kancelarii obejmuje:

 • rozwiązywanie sporów,
 • umowy cywilne,
 • ubezpieczenia majątkowe i osobiste,
 • sprawy o zapłatę,
 • prawo mieszkaniowe, spółdzielcze, lokalowe,
 • ochrona konsumentów,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • upadłość konsumencka,
 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • ochrona praw rzeczowych,
 • dziedziczenie,
 • zapis,
 • zachowek,
 • windykacja należności,
 • skargi na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.
 • obrona oskarżonych,
 • zastępstwo pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
 • sprawy karno-skarbowe.
 • ochrona stosunku pracy,
 • postępowania sądowe,
 • emerytury, renty

Osoba odpowiedzialna:

GŁOWACZ POLAK Kancelaria Prawna świadczy pełen zakres usług prawnych adresowanych zarówno do osób fizycznych, jak i wszelkiego typu organizacji.

Wszyscy członkowie naszego Zespołu każdego dnia w ramach swojej pracy dokładają wszelkich starań, aby móc dostarczać naszym Klientom w pełni adekwatne do sytuacji i maksymalnie efektywne rozwiązania prawne z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów.

Skontaktuj się

Biura

Biuro centralne:
Karolkowa 50 lok. 4
01-203 Warszawa

  Biuro regionalne:
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
26-400 Przysucha