Edit

Skontaktuj się z nami!

Biuro Centralne

Biuro regionalne

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich płaszczyznach prowadzenia biznesu. Obsługujemy zarówno jednoosobowe działalości gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego posiadające swoje siedziby w miejscowościach rozsianych po całej Polsce.

Prawnicy naszej Kancelarii wspomagają Klientów na tej płaszczyźnie poprzez:

  • doradztwo wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomoc w wyborze konstrukcji wewnętrznych organizacji mająca na celu jej lepsze funkcjonowanie (tzw. corporate deal);
  • obsługę wszelkiego typu podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem startupów,
  • przygotowywanie umów, statutów i regulacji wewnętrznych spółek handlowych,
  • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego typu umów w obrocie gospodarczym (w tym właściwych dla branż e-commerce i IT),
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • dokonywanie efektywnej windykacji wierzytelności od dłużników,
  • przeprowadzanie badań typu due dilligence ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu,
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym,
  • stałe wdrażanie rozwiązań prawnych zapewniających ochronę firmy oraz dóbr własności intelektualnej należących do Klienta (np. utworów, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych).

Osoba odpowiedzialna:

Piotr Palacz

Radca Prawny

GŁOWACZ POLAK Kancelaria Prawna świadczy pełen zakres usług prawnych adresowanych zarówno do osób fizycznych, jak i wszelkiego typu organizacji.

Wszyscy członkowie naszego Zespołu każdego dnia w ramach swojej pracy dokładają wszelkich starań, aby móc dostarczać naszym Klientom w pełni adekwatne do sytuacji i maksymalnie efektywne rozwiązania prawne z zastosowaniem najbardziej profesjonalnych standardów.

Skontaktuj się

Biura

Biuro centralne:
Karolkowa 50 lok. 4
01-203 Warszawa

  Biuro regionalne:
Plac Kardynała Wyszyńskiego 1
26-400 Przysucha