Restrukturyzacja, przekształcenia, upadłości

Dzięki posiadaniu w swoim zespole niezwykle doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, nasza kancelaria świadczy następujące usługi:

Należą do nich w szczególności:

  • kompleksowa obsługa prawna w ramach restrukturyzacji: majątek małżeński, likwidacja przedsiębiorstw
  • podjęcie wszelkich czynności na rzecz Klienta w ramach postępowania przed Sądem Upadłościowym,
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • przeprowadzanie przekształceń, połączeń, podziałów, zakładanie spółek handlowych
  • sporządzenie planu wyjścia z problemów finansowych
  • kompleksowe oddłużenie, którego celem jest całkowita likwidacja lub znacząca redukcja wszystkich zobowiązań finansowych

Osoba odpowiedzialna:

Krzysztof Wypych

Doradca restrukturyzacyjny

GŁOWACZ POLAK Law Firm provides a full range of legal services addressed both to individuals and all types of organizations.

All members of our team every day, as part of their work, make every effort to be able to provide our clients with fully appropriate and maximally effective legal solutions using the most professional standards.

Contact

Offices

Central office:
Karolkowa 50 lok. 4
01-203 Warsaw

Regional office:
Cardinal Wyszyński Square 1
26-400 Przysucha

Contact us!

Offices